23 2019

������ »

-

      57 ( ) ء ....

-

( ) : ( ) : ɡ ѡ ....

( )

  : ( ) ɡ ʺ .       . – ....

-

( ) : ( ) . ѡ . . : ....

- -

3 : ( .. ) . ɡ ....

-

( ) : ( )   . ....

: ( )

  - - : ( ) Ρ . ....

:

12 2018 : ( ) . . .   ....

:

  ӡ ɡ ɡ : ( ) 12-13 - - 1200 ....

: ( - )

12 – 13 ѡ : ( - ). 1200 127 ɡ ....

ɡ -- ڡ ɡ 73 ɡ ( ....

: ( )

  ʡ : ( ) ....

-

-- ߡ ɡ --: { }(: ....

.. - :

     --: {                   ....

24: ..

  19 24 ǡ : ( ... ) ....

©2015